Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" Web site and governs data collection and usage. By using the Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" website, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος". This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" public message boards, this information may be collected and used by others. Note: Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" does not read any of your private online communications.

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" and Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" family of Web sites.

Use of your Personal Information

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" collects and uses your personal information to operate the Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" Web site and deliver the services you have requested. Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" and its affiliates. Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος", and they are required to maintain the confidentiality of your information.

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" keeps track of the Web sites and pages our customers visit within Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος", in order to determine what Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" or the site; (b) protect and defend the rights or property of Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος"; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος", or the public.

Use of Cookies

The Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" pages, or register with Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" site or services, a cookie helps Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" encourages you to periodically review this Statement to be informed of how Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" is protecting your information.

Contact Information

Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" has not adhered to this Statement, please contact Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης - "Ο Θεόφιλος" at nikos@omegatech.gr. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.

Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset